WP_20160422_001

Informasjon om veien

INNKALLING TIL INFORMASJONSMØTE FOR HYTTE-EIERE PÅ KRUK, SMØRLI OG TILLIGGENDE OMRÅDER

Det innkalles til et møte på Nythun søndag 2. oktober kl. 14. Temaer vil være :

Bomvei. Styreleder for ”Tveitastølvegen” Bjørn Bakkom kommer for å orientere og svare på spørsmål. For eksempel hva skjer når man ringer og bommen ikke går opp?

Brøyting. Kjetil Ranheim kommer. Han og sønnen Knut Even har ansvaret for det meste av brøytingen. De vil kunne svare på spørsmål.

Løyper. En representant for løypelaget kommer. Det ble omlegging av løypa fra Hugufløten og opp mot Pilset sist vinter. Vi får orientering om hvordan de arbeider med alternativer. Hva kan evt. vi gjøre?

Det ble et farlig kryss med ny hyttevei over løypa øverst i Tveitastøl området. Hva gjør vi?

Grunneier lag. En representant fra grunneiere kommer for å orientere litt om samarbeid med utbedring av løyper og diverse.

Vi får også besøk fra Knut Nes fra Valdres Rådet. Han vil si litt om samarbeidet med kommuner og næringsliv i Valdres.

Vi får også besøk av Elisabeth Eckbo som er leder for hytteforeningen på Aurdalsåsen (Danebu området). Hun kan gi råd om hvordan man kan samarbeide med de ulike parter.

Vi ønsker tilbakemelding på de som kommer på møtet, Nythun vil gjerne forberede litt kaffe m.m. Oppgi gjerne e-post og tlf.nr. til:

Ivar Solum: 9094 7676         e-post: ivar@ivarsverden.no

Petter Halle: 911 70 890      e-post: opehalle@online.no

P.S. send videre til andre hyttenaboer, vi mangler mange adresser! (men skal legge ut innkalling på mange av hyttene).