Kontaktinformasjon styret 2016-2017

Leder                                                  

Kjell Hole            holeheim@online.no   Mobil: 90986431

Nestleder/økonomiansvarlig:        

Gyda Berg           gyda.berg@sye.oslo.kommune.no       mobil: 90610577

Sekretær:                                          

Elisabeth Berger  berger.leirtun@gmail.com Telefon: 22142124 Mobil: 41420741

Webansvarlig:

 Rolf Wølner         webansvarlig@smoerlifjellet.no Mobil: 915 66 021

Styremedlem:                                  

Terje C. Glørsen    terjecg@online.no mobil: 93216122

Varamedlem:

Kjartan Orre Vala   kovala@getmail.no   mobil: 90665761

 

Revisor og valgkomite fremgår av protokollen.

Etc..

Foreslår at vi legger inn bilde informasjon, hvis dere kan sende meg bilder.