Pilset

Referat fra styremøte i Smørlifjellet vel 17.07.2016

Smørlifjellet vel

www.smoerlifjellet.no

mail@smoerlifjellet.no

Organisasjonsnr.: 994 068 946

Referat fra styremøte i Smørlifjellet vel 17.07.2016

Sted: Pilset, hos Terje C. Glørsen

Til stede: Terje C. Gløersen, Kjell Hole, Kjartan Orre Vala og Rolf Wølner.

Forfall: Gyda Berg, Elisabeth Berger

Følgende dagsorden ble vedtatt: 

 1. Referat.
 2. Orientering om skiløypa v/ Kjell
 3. Orientering fra Strømkomiteen v/Kjartan
 4. Brøyting av sideveier
 5. Status på hjemmesiden på spruz.com. Facebook.
 6. Eventuelt – forholdet til Stølsvegen
 1. Det var ingen merknader til referatet fra møtet 26. juni. Det ble opplyst at Sigbjørn Windingstad har meddelt at han trekker seg fra styret i Smørlifjellet vel. Styret tar beslutningen til etterretning. Terje C. Glørsen rykker opp som fast medlem til neste årsmøte.
 2. Kjell orienterte om befaringer med sikte på ny permanent skiløype utenom veien. Chr. Berggrav har på vegne av A&K løypelag hatt møte med Harald Noraker og Ola Einar Hovrud. Det er ikke realistisk å komme forbi Norakers eiendom for å lage gjennomgående løype til Kruk. Styret i Løypelaget har derfor besluttet å legge løypa fram til Smørlielva på vestsiden av Torgeir Månums hytte, krysse Smørlielva og gå opp en skråning mot stølen til Valdres vidaregående skule, som passeres mellom den øverste hytta og veien. Stølsveien krysses diagonalt og løypa følger en sti oppover til venstre for «Kavli-hytta», før den går inn på Jutulstølstein som følges til Skrivarmyra. Forslaget godtas av grunneierne i Månå sameige og av Oppland fylkeskommune v/ Valdres vgs, som har stilt krav om avstand til hytte og parkeringsplass. Skolen har også sett på en alternativ passering, som Kjell Hole og Rolf Wølner har vurdert, sammen med Ola Einar Hovrud. Konklusjonen er at opprinnelig forslag gjennomføres. Hovrud vil bidra med massepåfyll og maskinarbeid. Velforeningen arrangerer dugnader i høstferien som tidligere besluttet, 1. og 8. oktober kl 10.00
 3. Kjartan oppsummerte status. Strømkomiteen avventer tilbakemelding fra VOKKS (Vest-Oppland kraftselskap). Det er etablert kontakt med hytteeierne langs Løyntjednvegen, for å se på mulige synergier ved samarbeid. Når forprosjekt fra VOKKS foreligger vil det komme en forespørsel fra Velforeningen v/arbeidsgruppen om interessen for strøm blant hytteeierne.
 4. Stølsvegen har inngått avtale med Ola Einar Hovrud om brøyting, men Stølsvegen tar ikke ansvar for brøyting av sideveier/parkeringsplasser. Smørlifjellet vel ønsker å bidra til regler for brøyting av sideveier. Vi ønsker enkle regler som er enkle, gjennomsiktige og oppleves rettferdig. Styret vil kontakte Ola Einar Hovrud med sikte på en felles avtale i god tid før neste vintersesong.
 5. Styret diskuterte på nytt vårt forhold til sosiale medier. Vi ønsker å opprettholde en hjemmeside med informasjon om foreningen; styre, medlemsstatus og vedtekter. Rolf Wølner ser nærmere på mulighetene for oppdatering av eksisterende hjemmeside. Det er to Facebooksider i området, og det virker tungvint og unødvendig. Vi foreslår at alle bruker siden «Vi som er glade i hytteområdet….». Facebooksiden til Smørlifjellet vel vil da bli avviklet.
 6. Eventuelt. Kjartan reiste spørsmål om velforeningens status og rolle i forhold til Stølsvegen. Hytteeierne har nå et styremedlem i Stølsvegen. Denne ordningen har Stølsvegen besluttet å avvikle. I stedet inviterer de til et fellesmøte med styret i Smørlifjellet vel i forkant av vegens årsmøte. Styret i velforeningen ser positivt på fellesmøte med styret i Stølsvegen, men ser ingen grunn til å avvikle ordningen med er representant for hytteeierne i Stølsvegen styre. Hytteeierne er vegens hovedbrukere og er etter veilovens bestemmelser automatisk medlemmer av et veilag, som i praksis administreres av Stølsvegen. Styret vil ta saken opp med Stølsvegens styre.
 7. Neste møte. Ny møtedato ble ikke bestemt, men muligheten for møte på fjellet i høstferien ble luftet, i perioden 1. – 9. oktober. I mellomtiden kan aktuelle saker behandles vi epost.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *