Velkommen til Smørlifjellet velforening

Verdifullt hytteliv for alle

Fra p-plassen 3

Vi skaper møteplasser for å dele verdier rundt hyttelivet i området Pilset, Fjeslie og Smørlie. Velforeningen er åpen for medlemsskap for alle med eiendom (hytte, gårdsbruk eller tomt med bruksnummer) her. Foreningen skal:

  1. ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke og videreutvikle det til et sikkert og godt hyttemiljø for nåværende og fremtidige generasjoner.
  2. være hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre instanser.